Vedení účetnictví Opava

Vedení účetnictví

Nechte se námi zastoupit na úřadech.
Vyhněte se tak zdlouhavému vyřizování a
ušetřete čas, který znamená peníze!

 • Komplexní služby mzdové účetní - kompletní zpracování mezd
 • Zpracování měsíčních přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Vyhotovení pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • Výstupy zaměstnanců
 • Roční zúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců
 • Daňové přiznání k dani z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou
 • Evidenční listy důchodového pojištění
 • Mzdové listy zaměstnanců
 • Zpracování a evidence dokladů
 • Vedení peněžního deníku, pokladní knihy, knihy pohledávek a závazků, evidence majetku
 • Zpracování kompletní účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Daňové přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • Daňové přiznání k dani silniční
 • Kompletní zpracování účetních dokladů
 • Vedení knihy pohledávek a závazků, pokladní knihy, hlavní knihy, účetního deníku
 • Evidence majetku, odpisy
 • Závěrkové operace, inventarizace účtů
 • Zpracování účetní závěrky včetně všech tiskových sestav
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob
 • Daňové přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • Daňové přiznání k dani silniční

O nás

Naše účetní kancelář poskytuje své služby jak fyzickým, tak právnickým osobám. Specializujeme se na zpracování mezd, vedení účetnictví a daňovou evidenci. Nedílnou součástí je i zpracování jednorázových daňových přiznání. Můžete se spolehnout na náš individuální přístup a maximální diskrétnost. Působíme v Opavě a okolí.

Garantujeme Vám

1

Profesionální přístup

Ke všem klientům přistupujeme individuálně s maximální diskrétností a se snahou o jejich 100% spokojenost.

2

Odbornost

Můžete se spolehnout na specializované pracovníky, kteří sledují aktuální změny zákonů a pravidelně se zúčastňují odborných školení. Vaše účetnictví tak bude vždy v souladu s platnými zákony ČR.

3

Dodržování termínů stanovených zákonem

Nemusíte myslet na termíny jednotlivých institucí, zaručíme vám jejich dodržování za vás.

4

Úsporu režijních nákladů společnosti

Platíte pouze za smluvené externí služby, nejste tak nuceni najímat vlastní zaměstnance.

5

Komunikaci s úřady

Dle domluvy veškerou komunikaci s finančním úřadem, okresní správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami zajistíme za vás.